✏️Towny Komutlar

Towny Modumuzda Çalışan Komutları İçermektedir.

TOWN KOMUTLARI

 • /t set perm {on/off} - on tüm izinleri açık hale getirir. off tüm izinleri kapalı hale getirir.

 • /t set perm build {on/off} - Kasabanızda build yapılmasını, blok koyulmasını engellersiniz veya izin verirsiniz.

 • /t set perm destroy {on/off} - Kasabanızdaki herhangi bir blok veya bir nesnenin kırılmasını engellersiniz veya izin verirsiniz.

 • /t set perm switch {on/off} - Kasabanızdaki kapı, şalter, çalışma masası gibi nesnelerin kullanımını engellersiniz veya izin verirsiniz.

Komutları uygulamadan önce "build/destroy/switch/itemuse" izinlerinin başına "resident/nation/ally/outsider" getirerek bu izinleri kimler için uygulamak istediğinizi belirtmiş olursunuz.

 • Resident - Kasabanızda bulunanlar için.

 • Nation - Krallığınız için.

 • Ally - Müttefikleriniz için.

 • Outsider - Yabancılar için.

Bu izinleri sadece ve sadece kasabayı kuranlar. veya kasabanın başkanları (Yetkilileri )değiştirebilir.

ARSA KOMUTLARI

 • /plot group add <Grup İsim> - Komudu ile bulunduğunuz alanı bir gruba tahsis edebilirsiniz.

 • /plot group remove - Komudu ile bulunduğunuz alandaki grubu tahliye edebilirsiniz.

 • /plot group delete <Grup İsmi> - Komudu ile belirttiğiniz grup silinir ve sahip oldukları tüm arsalar tahliye edilir.

 • /plot group forsale/fs - Komudu ile bir gruba tahsis ettiğiniz tüm alanları bir fiyat üzerinden satışa çıkarabilirsiniz.

 • /plot group notforsale/nfs - Komudu ile bir gruba tahsis ettiğiniz tüm alanların satışını iptal edebilirsiniz.

 • /plot group rename <Yeni Grup İsmi> - Komudu ile bulunduğunuz alandaki grup ismini değiştirebilirsiniz.

 • /plot group toggle - Komudu ile bulunduğunuz alana tahsis edilmiş parti için değişkenlik ayarlarını açabilirsiniz.

 • /plot group toggle pvp/fire/mobs/explosion on/off - Komutları ile bulunduğunuz alana sahip olan gruba, o gruba tahsis edilen alanlarda değişkenleri düzenleyebilirsiniz.

 • /plot group set perm on/off - Komutları ile bulunduğunuz alana tahsis edilmiş gruptaki tüm alanlarda herkesin izinlerini açıp/kapatabilirsiniz.

 • /plot group set perm outsider build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> -Komutları ile - Komutları ile bulunduğunuz alana tahsis edilmiş gruptaki tüm alanlarda yabancıların izinlerini düzenleyebilirsiniz.

 • /plot group set perm resident build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> - Komutları ile - Komutları ile bulunduğunuz alana tahsis edilmiş gruptaki tüm alanlarda vatandaşların izinlerini düzenleyebilirsiniz.

 • /plot group set perm nation build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> - Komutları ile - Komutları ile bulunduğunuz alana tahsis edilmiş gruptaki tüm alanlarda ulus vatandaşlarının izinlerini düzenleyebilirsiniz.

 • /plot group set perm ally build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> - Komutları ile - Komutları ile bulunduğunuz alana tahsis edilmiş gruptaki tüm alanlarda ittifaklarınızın izinlerini düzenleyebilirsiniz.

 • /plot group set perm friend build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> -Komutları ile - Komutları ile bulunduğunuz alana tahsis edilmiş gruptaki tüm alanlarda arkadaş eklediğiniz kişilerin izinlerini düzenleyebilirsiniz.

 • /plot group set perm reset - Komudu ile bulunduğunuz alana tahsis edilmiş gruptaki tüm alanlardaki tüm izinleri sıfırlayabilirsiniz.(İzinler ayarlanmadan önceki hâline geri döner.)

 • /plot group perm add/remove <İsim> - Komudu ile istediğiniz bir oyuncunun grup alanları üzerinde yetki verebilirsin/alabilirsin.

 • /plot group gui - Komudu ile açılan sekmeden istediğiniz oyuncuların grup alanları üzerinde yetkilerini düzenleyebilirsin.

ARSA PERM KOMUTLARI

 • /plot perm hud - Komudu ile bulunduğunuz alanın ayarlarını görebilirsiniz.

 • /plot perm gui - Komuduyla açılan `sekmeden oyuncu izin ayarları yapabilirsiniz.

 • /plot perm add/remove <İsim> - Komudu ile bulunduğunuz alanda istediğiniz kişiye yetki verebilir/alabilirsiniz.

 • /plot set perm outsider build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> - Komutları ile yabancıların alandaki izinlerini düzenleyebilirsiniz.

 • /plot set perm resident build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> - Komutları ile vatandaşların alandaki izinlerini düzenleyebilirsiniz.

 • /plot set perm resident build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> - Komutları ile vatandaşların alandaki izinlerini düzenleyebilirsiniz.

 • /plot set perm ally build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> - Komutları ile ittifaklarınızın alandaki izinlerini düzenleyebilirsiniz.

 • /plot set perm friend build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> - Komutları ile arkadaş eklediğiniz kişilerin alandaki izinlerini düzenleyebilirsiniz.

 • /plot set perm build/destroy/switch/itemuse;on/off <on/off> - Komutları ile herkesin alandaki izinlerini düzenleyebilirsiniz.

 • /plot set perm reset - Komudu ile tüm izinleri sıfırlayabilirsiniz.(İzinler ayarlanmadan önceki hâline geri döner.)

ARSA SET KOMUTLARI

 • /plot set jail - Komudu ile bulunduğunuz alanı hapishane haline getirebilirsiniz.

 • /plot set arena - Komudu ile bulunduğunuz alanı savaş alanı olarak ayarlayabilirsiniz.

 • /plot set bank - Komudu ile bulunduğunuz alanı banka olarak ayarlayabilirsiniz.

 • /plot set embassy - Komudu ile bulunduğunuz alanı elçilik olarak ayarlayabilirsiniz.

 • /plot set farm - Komudu ile bulunduğunuz alanı tarım alanı olarak ayarlayabilirsiniz.

 • /plot set inn - Komudu ile bulunduğunuz alanı han olarak ayarlayabilirsiniz.

 • /plot set wilds - Komudu ile bulunduğunuz alanı ıssız olarak ayarlayabilirsiniz.

 • /plot set name <İsim> - Komudu ile bulunduğunuz alanın ismini değiştirebilirsiniz.

ARSA TOGGLE KOMUTLARI

 • /plot toggle pvp on/off - Komudu ile bulunduğunuz alanda savaşmayı açıp/kapatabilirsiniz.

 • /plot toggle mobs on/off - Komudu ile bulunduğunuz alanda yaratık oluşumunu açıp/kapatabilirsiniz.

 • /plot toggle explosion on/off - Komudu ile bulunduğunuz alanda patlamaya hasarını açıp/kapatabilirsiniz.

 • /plot toggle fire on/off - Komudu ile bulunduğunuz alanda yangını açıp/kapatabilirsiniz.

KASABA KOMUTLARI

 • /town ? - Kasaba ile ilgili basit komutları gösterir.

 • /sw town togglepeaceful ? - Kasaba ile ilgili tarafsızlığı değiştirir.

 • /town {town} - Başka bir kasaba hakkında bilgi verir.

 • /town merge {town} - Başka bir kasabaya birleşme isteği gönderirsiniz.

 • /town here - Bulunduğun alan hakkında bilgi verir.

 • /town leave - Şehirden ayrılmanı sağlar.

 • /town list - Kasaba listesini gösterir.

 • /town online - Kasabandaki online oyuncuları gösterir.

 • /town new {İsim} - Kasaba kurar.

 • /town kick {Oyuncu} - Kasabandan oyuncu atar.

 • /town spawn - Kasabanın spawn noktasına ışınlanmanı sağlar.

 • /town spawn {isim} - Herhangi bir kasabanın ışınlanma noktasına gitmeni sağlar.

 • /town claim - Bulunduğun chunkı ele geçirir.

 • /town outpost - Uzaktaki bir chunkı Karakol olarak claimler.

 • /town outpost {#} - {#} numaralı Karakola ışınlar.

 • /town unclaim - Chunkı serbest bırakır.

 • /town withdraw {miktar} - Kasabanın kasasından para çeker.

 • /town deposit {miktar} - Kasabanın kasasına para ekler.

 • /town delete - Kasabayı siler.

 • /town ranklist - Vatandaşların rütbelerini gösterir.

 • /town rank {add|remove} {oyuncu isim} {rütbe} - Vatandaşa rütbe vermeni sağlar.

 • /town reslist - Kasabadaki vatandaşları listeler.

 • /town join {isim} - Davet gerektirmeyen kasabalara girmenizi sağlar.

 • /town set board {mesaj} - Kasabanın açıklamasını ayarlar.

 • /town set mayor {oyuncu} - Kasabanın başkanını seçer.

 • /town set homeblock - Kasabanın başlangıç chunkını ayarlar.

 • /town set name {isim} -Kasabanın adını değiştirir.

 • /town set outpost - Claimli chunkı Karakol yapar.

 • /town set perm - Oyuncuların kasabadaki yetkilerini ayarlar (Örnek; /town set perm reisdent build off "Üyelerin build yapmasını engeller").

 • /town set tag {isim} - Kasabanın tagını ayarlar.

 • /town set tag clear - Kasabanın tagını siler.

 • /town set taxes {miktar} - Oyunculardan alınacak günlük yüzdelik vergiyi ayarlar.

 • /town set plottax {miktar} - Arsa başına toplanıcak günlük vergi miktarını ayarlar.

 • /town set shopprice {miktar} - Default market arazisi fiyatını ayarlar.

 • /town set shoptax {miktar} - Günlük market arazisi başına alınacak vergiyi ayarlar.

 • /town set embassytax {miktar} - Günlük elçilik arazisi vegisini ayarlar.

 • /towny - Basit towny komutlarını gösterir.

 • /towny ? - Daha fazla Towny Komutlarını gösterir.

 • /towny prices - Giderleri gösterir.

 • /towny time - Vergi için zamanı gösterir.

 • /towny universe - Şehir istatistiklerini gösterir.

 • /towny top residents {all/town/nation} - TOP10 vatandaş listesini gösterir.

 • /towny top land {all/resident/town} - TOP10 toprak sahibi listesi gösterir.

Last updated